Trang chuyên cập nhật tin tức về các lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam cũng như quốc tế một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Cùng với đó là những bài đánh giá, chia sẻ khách hàng và chính xác đến từ các chuyên gia
Hãy thường xuyên theo dõi tintuc24h để cập nhật những tin tức mới nhất và bổ sung cho các bạn nhé! ‍
Sđt: 0838 272 565
Địa chỉ: 22C Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Trang web:
https://tintuc24h.webflow.io/
Gravatar: https://vi.gravatar.com/trangtintuc24
Pinterest: https://www.pinterest.com/trangtintuchsocial/
Twitter: https://twitter.com/trangtintuc
Instagram: https://www.instagram.com/trangtintuc24/
Twitch: https://www.twitch.tv/trangtintuc24
Flickr: https://www.flickr.com/people/190789160@N08/
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/view/trangtintuc24
Github: https://github.com/trangtintuc24

UserForm edit

FirstName trangtintuc
LastName vn
OrganisationName
OrganisationURL http://
Profession
Country Hoa Kỳ
State
Address
Location 22C Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email trangtintuc24hsocial@gmail.com
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 24 Oct 2020, TrangtintucVn
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.


The corpora and documentation are licensed under the <strong>Creative Commons license: Attribution + NoncommercialThe corpora and documentation are licensed under the *Creative Commons license: Attribution + Noncommercial:
- Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works based on it only for noncommercial purposes.
- Licensees may copy, distribute, display and publish the work and make derivative works based on it only if they give the author or licensor the credits as follows:
Stark, Elisabeth; Ueberwasser, Simone; Ruef, Beni (2009-2014). Swiss SMS Corpus. University of Zurich. https://sms.linguistik.uzh.ch

Ideas, requests, problems regarding sms4science? Send feedback